HISTORIE


HISTORIE CJV TIMOTHEUS

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de historie van onze jeugdvereniging. De club kent een roemruchte geschiedenis van meer dan 125 jaar. In die ruim 125 jaar is er veel veranderd in de mens en de opvatting als vereniging zijnde. Smul van een heerlijke stukje geschiedenis.

 

OPRICHTING

De landelijke oprichting van het Christelijk Jongeren Verbond (zoals de afkorting CJV volledig wordt genoemd) vond plaats in 1853. De landelijke organisatie lag in handen van de YMCA, welke een grote wereldwijde organisatie is geworden. Onder de naam www.ymca.nl staat diverse informatie vermeld wie zij zijn en wat zij doen voor de jongeren in de wereld.

In Enter liet de oprichting wat langer op zich wachten. Op 13 oktober 1897 werd de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (later ook genaamd NJV) opgericht op initiatief van de toenmalige plaatselijke predikant Ds. Bruna. Hieraan voorafgaand was er binnen de Kerkenraad al gesproken over de wenselijkheid tot het oprichten van een jongelingsvereniging en enkele broeders waren ook bereid hieraan mee te werken, want bij de CJV gaat al het werk vrijwillig.

Over het opstarten van de Christelijke Jonge Vrouwen Federatie was destijds niets te vinden totdat opeens het notulenboek van 10 september 1899 opdook, waarin stond dat de echtgenote van Ds. Couvée het verlangen had om gezamenlijk met jonge dochters boven de 16 jaar “eene Anti Kermis vergadering” te houden. Op deze vergadering waar een 15-tal meisjes waren, sprak zij tevens de wens uit tot het oprichten van een Christelijke Meisjes Vereeniging en dit voorstel had goed gevolg, want alle 15 meisjes sloten zich aan en er werd besloten om de eerste vergadering nader bekend te maken. In de 111 jaar is er wat betreft de “C” betreft weinig veranderd binnen onze vereniging. Een Christelijke vereniging is het al en dat zal altijd zo blijven, al moeten we wel erkennen dat het “strengere” van vroeger in de huidige tijd wel minder is geworden.

Wel is er een verschil over de samenstelling van onze club op te merken. Onze vereniging is een echt jongeren verbond. Een vereniging waar jongens en meisjes samen 1 club vormen met één voorzitter. Het is dus niet meer zoals vroeger dat jongens en meisjes gescheiden waren, al kent onze 16- jeugdgroepen nog wel een splitsing met een klein-, midden- en oudste jongensgroep en datzelfde geldt ook voor de meidengroepen.

 

Om even terug te komen op de landelijke YMCA. Ook onze vereniging is aangesloten bij deze organisatie. Diverse leden hebben in het verleden congressen e.d. bijgewoond in verre landen en hadden veelvuldig contact met bestuurders van deze organisatie over het jeugdwerk in de wereld, in ons land en in Enter. 

 

 

GERRIT WAANDERS

Gerrit Waanders was lange tijd een zeer bekwaam en toegewijde voorzitter van onze vereniging. Hij was vooral bekend om zijn gedichten die we u niet willen onthouden:

 

Zoo ik niet had geloofd, dat in dit moeilijk leven

de Heer mij weg en woning had bereid

en dat mijn naam staan in Zijn boek geschreven

voor hooger heerlijkheid

 

Zoo ik niet had geloofd, dat Hij mijn tijden regelt

en zonder Zijnen wil geen haar valt van mijn hoofd

zoo ik niet altijd weer Zijn liefde vond bezegeld

zoo ik niet had geloofd, zoo ik niet had geloofd

 

 Welzalig die gelooft. Welzalig reeds het zwakke

het wank’le kleingeloof, dat Hij te planten kwam,

ook als Zijn wijze raad een storm zendt in de takken

tot sterking van den stam

 

Zoo ik niet had geloofd, dat in dit moeilijk leven

de heer mij weg en woning had bereid,

en dat mijn naam staat in Zijn boek geschreven

voor hooger heerlijkheid

 

 

WANDELCLUB

Bij de Wandelclub “Voorwaarts” liepen meisjes mee van de Christelijke Meisjes “Bidt en Werkt”. Ze wandelden altijd op zaterdagmiddag, want ’s ochtends moesten de meiden werken. Men ging dan op de fiets naar plaatsen in de omgeving waar dan 25 kilometer gelopen werd, marcherend in 3 rijen naast elkaar met een leider. Soms werden er ook muziekinstrumenten gebruikt zoals een trommel.

Bij ieder wandelevenement was een jury aanwezig die de groepen beoordeelde op de manier waarop men liep. Hierover zijn verschillende keren voor wandelclub “Voorwaarts” bekers, lauwerkransen en medailles gewonnen.

Hieronder staat een wandellied omschreven die veelal werd gezongen door “Voorwaarts”

 

Wij lopen de vierdaagse mee

vol levenslust en moed.

Als goede lopers lopen wij

altijd op goeden voet.

Want wij zijn één voor allen

en allen zijn wij één

Zo wandelen wij door Nederland

en door het leven heen

 

 

VERMAAK

Vroeger ging alles anders dan nu. Een paar voorbeelden hiervan zijn dat de meisjes ongeveer één keer per twee weken ’s avonds hielpen in één van de grote gezinnen. Ze hielpen dan kousen stoppen, naaien enz., omdat de vrouwen het overdag te druk hadden met andere dingen rond het huis. Dat deden ze een aantal jaren later ook nog, maar dan in mindere mate. Men maakte dan wat voor de moeders met Sinterklaas en dat kon van alles zijn, zoals en haak- of een breiwerkje. Men leerde breien en men knutselde en deed spelletjes met elkaar. De contributie werd in die tijd bepaald op 6 cent.

De jonge jongens gingen naar de Knapenvereniging en de wat oudere naar de Jongelingsvereeniging. Men had toen een bijbelbespreking en hielden na de pauze vaak een voordracht op de zondagmiddag om 13.00 uur voor de kerk. De vrouwen deden dit door week.

 

 

ZONDAGMIDDAG BIJEENKOMST

Tot op de dag van vandaag komt de 16+ iedere maand bijeen voor een gezellig samenzijn. In de tijd dat de jongens en de meisjes samen zijn gegaan deed men ongeveer om de week een bijbels programma. De andere week hadden ze een vrij onderwerp en/of een spelletje. In deze tijd hebben we de zondagmiddagvergadering in het Hervormd Dienstgebouw met de 16+ leden. Bij de inleiding lezen we uit de bijbel of andere bijbelse verhalen, zingen we een aantal liederen uit het eigen kampboekje of het liedboek en wordt er afgesloten met een gebed. Daarna volgen de wekelijkse notulen met aansluitend de zakelijkheden vanuit diverse commissies of het bestuur.

Het tweede deel van de vergadering bestaat uit een programma dat varieert tot een ontspannen spel, discussies over de huidige tijd of een bijbels gedeelte.

 

 

PINKSTERKAMP

Het kamp was en is nog altijd één van de hoogtepunten van het jaar. Tegenwoordig is er ieder kamp een kampjournaal met daarin de gebeurtenissen van de afgelopen nacht en dag. Iedereen die iets gemist heeft, is dan weer volledig op de hoogte van het laatste nieuws. Ook zal dan traditioneel de “kampkees” van de dag worden aangewezen. Iemand wordt dan in het middelpunt gezet om dat hij/zij die dag iets bijzonders heeft gedaan.

Kampeerboerderijen als Boer Luttikhuis te Hezingen, Erve Aaftink in Lemele, De Warme Bossen in Schoonloo, Nes in Ameland, de Roezeberg in Nutter en Erve Nijsingh in Appelscha waren en zijn kampeerboerderijen waar met goede herinneringen op terug wordt gekeken. De laatste jaren reizen we rond de Pinksterdagen met 75 leden af naar een boerderij waar tal van activiteiten worden georganiseerd door de kampcommissie en waar ook de “C” naar voren komt met onder andere het Pinksterappél op zondagmorgen.

 

Zoals je kunt lezen kent onze vereniging een zeer uitgebreide historie waar er moeilijk een vergelijk gemaakt kan worden met nu en het verleden. Het enige wat we wel kunnen concluderen; 

“C.J.V. Timotheüs Enter gaat nooit verloren.